KAPCSOLATSZERVIZ KÉPZÉSEI:

Ingyenes programok:

Továbbképzések:

Képzéseink interaktív, szeminárium jellegű tanfolyamok, nem akkreditáltak, de a képzésről igazolást adunk ki, mely szerint a tanfolyam beszámítható a pedagógusok hétévente kötelező továbbképzései körébe. Pedagógusok részére a tanfolyamok a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolhatók, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető: harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri. Képzéseink kijelölt időpontjai tervezett időpontok, amik bizonyos esetekben módosulhatnak. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a végzettséget igazoló diploma másolat(ok) beküldésével lehet az [email protected] emailcímre. Információk és jelentkezési lapok: www.kapcsolatszerviz.hu A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. A jelentkezési lap kitöltése és beérkezése fizetési kötelezettséggel jár. A jelentkezésről legkésőbb két héttel a képzés indulása előtt telefonon vagy emailben visszajelzést adunk, megerősítjük a regisztráció elfogadását. Kérjük, érdeklődjön, ha nem kap visszaigazolást! Jelentkezési határidő: a tanfolyam indulása előtt egy héttel. A jelentkezést csak a befizetés igazolását követően tekintjük véglegesnek. A képzések időtartama változó. Az időpontok és a helyszínek változtatásának jogát fenntartjuk. A befizetett díjat késői vagy elmulasztott lemondás esetén nem tudjuk visszatéríteni. 8 nappal a program megkezdése előtt írásos lemondás esetén a befizetett díj 50%-át térítjük vissza. Az adott képzések csak akkor indíthatók, ha a jelentkezők létszáma eléri az előírt minimális létszámokat. A képzéseket általában a 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. helyszínen tartjuk. Tanfolyamainkról további információk:  www.kapcsolatszerviz.hu

 

 

KAPCSOLATSZERVIZ KÉPZÉSEI 2019-BEN

 

Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 1. modul: elméleti és módszertani alapismeretek, korai intervenció

Időpontok: 2019. február 22-23 és március 08-09

 

Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával. 2. modul: Integratív játékdiagnosztika és játékterápia esetek tükrében.

  Időpontok: 2019. május 31-június 1 és június 14-15

 

Ezen képzésünk a Vadaskert Alapítvány szervezésében kerül megrendezésre, Jelentkezni az Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával 1-2 modulra e linkre kattintva lehetséges.

 

 

 TERVEZETT  KÉPZÉSEK:

 

INGYENES PROGRAMJAINK:

ÉRZELMI ÉS VISELKEDÉSZAVAROK (ÉVZ) ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORT SZAKEMBEREKNEK

TERVEZETT IDŐPONTOK:Tervezett időpontok: kellő számú jelentkező esetén egyeztetjük az időpontot.  Jelentkezési határidő: az egyes alkalmak előtt öt nappal HELYSZÍN: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. CÉLCSOPORT: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociálpedagógusok. INFORMÁCIÓK: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek számára meghirdetett ingyenes esetmegbeszélő csoport, melyre a résztvevő kollégák saját eseteiket hozhatják el megbeszélésre, megvitatásra. Adott probléma, elakadás, óratervezés, terápiás tervezés, teljes eset megvitatására is mód nyílik. Jelentkezés az adott kérdés, eset(részlet) leírásával emailben: [email protected] Saját eset bemutatása nélkül is részt lehet venni. A csoport nyitott, folyamatosan lehet csatlakozni. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Ez emailben történik meg a jelentkezéssel. WEB: www.kapcsolatszerviz.hu     https://www.facebook.com/jatekterapia/  
 

SZÜLŐKLUB ÉRZELMI ÉS VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKAT, ZAVAROKAT MUTATÓ GYERMEKEK SZÜLEINEK

TERVEZETT IDŐPONTOK:Tervezett időpontok: kellő számú jelentkező esetén egyeztetjük az időpontot. Jelentkezési határidő: az egyes alkalmak előtt öt nappal HELYSZÍN: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. CÉLCSOPORT: Sajátos nevelési igényű, egyéb pszichés fejlődési zavart mutató, figyelemzavarral, hiperaktivitással, impulzivitással, magatartási problémákkal, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, érzelmi-és viselkedési problémákat mutató gyermekek (csecsemő, kisgyermek és óvodás kor) szülei INFORMÁCIÓK: Az érzelmi és viselkedési problémákat vagy zavarokat mutató gyermekeket nevelő szülők számára nyitott a szülőklub. Az egyes alkalmak során  beszélgetünk az érzelmi és viselkedési problémák kialakulásának okairól, hátteréről, a tüneti viselkedésekről, a felismerés és a kezelés szakmai és otthoni módozatairól. A csoport nyitott, bármikor lehet csatlakozni. Az egyes alkalmakkor a szülők gyermekük nevelésével, fejlesztésével kapcsolatosan is tehetnek fel kérdéseket, a csoport közösen megbeszéli az egyes felvetéseket, kérdéseket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ez emailben történő jelentkezés: [email protected] emailcímre. Olyan szülőket várunk, akik még csak most fedezték fel gyermekük viselkedésében a gyanújeleket, és olyanokat is, akik már szakértői vizsgálati eredménnyel rendelkeznek, és gyermekük a következő kategóriába tartozik: ADHD, magatartászavar, emocionális zavar (szorongás, depresszív tünetek), kapcsolati, kötődési problémák, kényszeres cselekvések, ürítési zavarok, táplálkozási zavarok, kommunikációs nehézségek, szabályozási zavarok, agresszív megnyilvánulások, alkalmazkodási, beilleszkedési problémák. WEB: www.kapcsolatszerviz.hu    https://www.facebook.com/jatekterapia/
 

TOVÁBBKÉPZÉSEK:

ANYA-CSECSEMŐ PÁRBESZÉD MEGÉRTÉSE, ZAVARJELEK FELISMERÉSE (15 óra) AZ INTERAKCIÓ- ELEMZÉS ALAPJAI A KDIK (Korai Diádikus Interakció Kódrendszer) MÓDSZERÉVEL

 HELYSZÍN: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. CÉLCSOPORT: védőnők, csecsemő- és kisgyermek gondozó és nevelők, gyógypedagógusok, pszichológusok, házi gyermekorvosok részére, valamint érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek. INFORMÁCIÓK: A KDIK (Korai Diádikus Interakció Kódrendszer) módszere 0-8 éves korú csecsemőknél és kisgyermekeknél alkalmazható, kapcsolatközpontú, család-fókuszú szemlélet és globális kódoláson alapuló metodika. A korai kapcsolati zavarok, a szülői interakciós stílus és bánásmód, a gyermek fejlődésének problémái, zavarai felismerésére alkalmas. A kis létszámú, szeminárium jellegű képzésen a szakemberek új diagnosztikus eszközöket kapnak a kezükbe, mellyel feltárhatják a korai anya-gyermek kapcsolati, interakciós problémákat, zavarokat, a gyermek fejlődési irányait, nehézségeit. Ez a korai intervenció megtervezéséhez konkrét információkat nyújt. Már 4-5 hónapos korban lehet látni, hogy a kapcsolat kiegyensúlyozott, kölcsönösen örömöket adó-e, szinkronban van-e egymással anya és gyermeke. Ez meghatározó lesz a későbbi kötődés, érzelmi-szociális és kognitív fejlődés szempontjából, valamint a gyermek megküzdésének, tüneteinek alakulását tekintve. Fontos ezért minél korábban felismerni az interakciós tévesztéseket, tudattalan folyamatokat. Az apa-gyermek kapcsolat ugyanilyen fontos! "...ezer úton-módon kommunikálunk, a nyílt és rejtett üzenetek sokszor nincsenek egymással összhangban. Az elemzés egyik fontos momentuma, hogy feltárja ezeket az ellentmondásos üzeneteket, amelyek az esetek többségében a mama előtt is rejtettek." A kapcsolat minőségét leginkább a mindennapi interakciók határozzák meg. A mama-baba párbeszéd is szociális interakció: kölcsönös egymásra hatás, üzenetek, jelzésváltások, kommunikáció, melynek fő ismérvei a hatásgyakorlás, a függés és az érintkezés. Várjuk szeretettel azokat, akik meg szeretnék ismerni a korai anya-gyermek kapcsolat rejtelmeit az interakciók elemzésével, azokat a zavarjeleket, melyekből a patológiás kapcsolatra és a gyermek fejlődésének kóros irányaira is következtethetünk. Egyúttal jobban megérthetjük anya és a gyermek viselkedésének mozgatórugóit, rejtett érzelmi hátterét, az interakciós momentumok jelentését. A megismerés és megértés hozzásegíthet ahhoz, hogy jobban tudjunk segíteni a korai kapcsolati félreértések, félresiklások, zavarok első jeleinél, vagy a megfelelő szakemberhez irányíthassuk a szülőket. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a végzettséget igazoló diploma másolat(ok) beküldésével lehet az [email protected] emailcímre. WEB: www.kapcsolatszerviz.hu        https://www.facebook.com/jatekterapia/ Résztvevők száma: minimum 4, maximum 12 (szeminárium jellegű, interaktív) Képzés díja: 19 500 Ft
 

ESETDIAGNOSZTIKA, DR. HOUSE NYOMÁBAN (10 óra) Lelki betegségek óvodáskorban – pszichopedagógiai esetkezelés, módszerek, elmélet

 HELYSZÍN: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. CÉLCSOPORT: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociálpedagógusok, pszichológusok INFORMÁCIÓK: A képzésen a tanfolyami hallgatókkal közös munkával, interaktív módon tárjuk fel a tünetek mögött rejlő háttereket, a viselkedés okait, céljait, összefüggéseket, s állítjuk fel a diagnózisra vonatkozó hipotéziseinket, egy óvodás gyermek konkrét esete kapcsán ismerve meg az esetkezelés folyamatát. Közben megismerkedünk az elméleti háttérrel, az esetet komplex módon megismerni hivatott diagnosztikai eszközökkel. Több olyan diagnosztikus eljárást is bemutatunk, melyek nem ismertek széles körben. Nemcsak a gyermek, hanem családi és intézményes környezete megismerése is a cél. Sokszor nagyon nehéz eligazodni az adatok, tünetek, információk, viselkedéses megnyilvánulások, különböző vélemények rengetegében. Egy óvodás gyermek esetének megismerésével, elemzésével rálátást kaphatsz arra, hogy általában hogyan kezeld ezeket a kezdeti információkat, hogyan igazodj el, hogyan alakíts ki tiszta, világos képet magadnak, és milyen stratégia mentén dolgozz. Képzésünkön megismerkedhetsz az ellátórendszerrel, a tévutakkal, buktatókkal, a szükséges és alapos információszerzés módjaival, eszközeivel, a kapcsolódó elméleti háttérrel, hogy tudd, hová nyúlj, ha már van valami sejtésed, és végül a differenciáldiagnózisok felállításával. Az érzelmi-és viselkedészavarok, beilleszkedési nehézségek esetében fontos felrajzolnunk azt az életutat, amelyen a gyermekek jártak, amíg a jelen problémákig, tünetekig, viselkedésig eljutottak. Mi az, ami hatott, és most is hat rájuk, milyen közegben élnek, hogyan élik meg az őket körbevevő világot, történéseket, hogyan igyekeznek megküzdeni a nehézségekkel, akadályokkal, milyenek a legközelebbi kapcsolataik. Sokféle módja van annak, hogy mindezeket feltárjuk, ezekből is bemutatunk az esetdiagnosztikai továbbképzésünkön néhány eljárást. Ilyen például az együttes rajzolás módszere, az egyik rajz a gyermeké, a másik az anyáé. Egy időben, egyszerre rajzolták a két szabadrajzot, ki-ki a magáét, egymással szemben ülve. Nemcsak a rajzok elemzése, hanem az interaktív viselkedésmódok, a kommunikáció, az együttes cselekvések megfigyelése is számtalan értékes információval gazdagíthat bennünket. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a végzettséget igazoló diploma másolat(ok) beküldésével lehet az [email protected] emailcímre. WEB: www.kapcsolatszerviz.hu    https://www.facebook.com/jatekterapia/ Résztvevők száma: minimum 4, maximum 12 (szeminárium jellegű, interaktív) Képzés díja: 14 000 Ft
 

JÁTÉKTERÁPIA – esetkezelés (16 óra) Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével, egy óvodás gyermek esetének tükrében

HELYSZÍN: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. CÉLCSOPORT: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociálpedagógusok, pszichológusok INFORMÁCIÓK: Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével,egy óvodás gyermek esetének tükrében. Megismertetjük a képzés hallgatóit az integratív játékdiagnosztika és terápia szellemében és módszertanában használatos diagnosztikai lépésekkel, majd a terápiás folyamat mérföldköveivel, jelentős történéseivel. Saját esetet is lehet hozni, közös megbeszélésére sor kerülhet. Az érzelmi és viselkedési zavarok (ÉVZ, azaz Emotional and Behavioral Disorders (EBD)) sok megjelenési formája és különböző súlyossági fokozatai ismertek, a nehézségektől, problémáktól a zavaron át egészen a fogyatékosságig. A teljesítmény- és viselkedészavarok bio-pszicho-szociális okokra vezethetők vissza. Sok esetben az okok halmozottan fordulnak elő. Az ok és okozat közötti összefüggés felismerése nehezített, mivel nincsenek egyértelmű és minden esetben azonos utak. Az érzelmi sérülések különböznek a gyógypedagógia klasszikus ágaival szemben abban, hogy a károsodások reverzibilisek, azaz a folyamat visszafordítható. Az érzelmi-és viselkedészavarok két nagy kategóriában jelennek meg; az internalizáló zavarokra a szorongás, szomorúság, visszahúzódás, gátlások jellemzők, míg az externalizálókra az impulzivitás, düh, ellenségesség, agresszió, lopás, hazugság, fegyelmezetlenség stb. A két napos játékdiagnosztikai és játékterápiás képzésen egy óvodás gyermek esetén keresztül mutatom be, és tárjuk fel közösen, hogyan is jelennek meg, illetve keverednek megtévesztő módon a szorongásos, illetve agresszív tünetek, s mit találhatunk a hátterében. Emellett közösen megnézzük, hogyan jelennek meg az érzések, konfliktusok a gyermekek rajzain, játékában, s hogyan tudunk a játék segítségével megismerni, megérteni, segíteni. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a végzettséget igazoló diploma másolat(ok) beküldésével lehet az href="mailto:[email protected]">[email protected] emailcímre. WEB: www.kapcsolatszerviz.hu     https://www.facebook.com/jatekterapia/ Résztvevők száma: minimum 4, maximum 12 (szeminárium jellegű, interaktív) Képzés díja: 20 000 Ft
 

KISGYERMEKKORI ÉRZELMI-ÉS VISELKEDÉSZAVAROK KORAI FELISMERÉSE (26 óra) INTEGRATÍV JÁTÉK- ÉS KAPCSOLATI DIAGNOSZTIKA 0-3 ÉVES KORBAN

HELYSZÍN: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. CÉLCSOPORT: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociálpedagógusok, pszichológusok, védőnők INFORMÁCIÓK: A 0-3 éves korban előforduló érzelmi, kapcsolati, viselkedési, szabályozási zavarokat és felismerésük módszereit ismertetjük meg. A korai érzelmi-szociális fejlődés blokkban a következő ismereteket adjuk át: a gyermek érzelmi-szociális fejlődése a kognitív fejlődéssel összefüggésben, 0-3 éves korban. Korai családi hatások, családi környezet, nevelés, károsító családi tényezők. Párkapcsolati feszültségek hatása a gyermek fejlődésére. A korai szülő-gyermek kapcsolat alakulása, az anya-csecsemő, majd az anya-kisgyermek interakciók és a gyermek fejlődésének alakulása. Az intézmények szerepe a korai fejlődésben. A koragyermekkori érzelmi-és viselkedészavarok blokkban szerepel az érzelmi-és viselkedészavarok fogalma, osztályozása, típusai, csoportjai 0-3 éves korban. Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák a korai életkorban. Anyai és kapcsolati patológiák. Korai regulációs zavarok fogalma, típusai, megjelenési formái. Esetpéldák. A nem megfelelő bánásmód, atipikus nevelés, bántalmazás, elhanyagolás, abúzus, stressz és traumák szerepe a kórképek kialakulásának hátterében. A diagnosztikus módszerek köréből megismerhetik a tanfolyam hallgatói a következőket: Anamnézis, interjú, családlátogatás módszerei, a csecsemőmegfigyelés módszerei, az interakcióelemzés módszerei 0-3 éves korban, a szülői oldal megismerése kérdőívekkel, videó használata. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a végzettséget igazoló diploma másolat(ok) beküldésével lehet az [email protected] emailcímre. WEB: www.kapcsolatszerviz.hu    https://www.facebook.com/jatekterapia/ Résztvevők száma: minimum 5, maximum 12 (szeminárium jellegű, interaktív) Képzés díja: 39 000 Ft
 

INTEGRATÍV JÁTÉKTERÁPIA AZ ATIPIKUS FEJLŐDÉSŰ GYERMEKEK KORAI INTERVENCIÓS ELLÁTÁSÁBAN (26 óra A gyermekkel, szülőkkel és a családdal végzett diagnosztikus és terápiás munka módszertana

HELYSZÍN: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. CÉLCSOPORT: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociálpedagógusok, pszichológusok, védőnők INFORMÁCIÓK: Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia, csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív családi játéktár olyan (játék)tér, ahol átlagosan és eltérően fejlődő gyermekek közösen, szüleikkel együtt játszhatnak, speciálisan képzett szakemberek értő figyelme, játékmódszertani és játékterápiás segítsége mellett. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival nemcsak játéktári, hanem hagyományos keretekben is megvalósítható. A gyermekek életkora csecsemőkortól iskolás korig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös” eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési) tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal, részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban), integratív családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben, a születéstől kb. nyolc éves korig. A komplex módszertan (diagnosztikus, terápiás, esetkezelési fázisok) tanfolyami képzéseken elsajátítható. Ennek a képzésnek az elvégzése után lehet részt venni egy 12 órás esetkezelési tanfolyamon is. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a végzettséget igazoló diploma másolat(ok) beküldésével lehet az [email protected] emailcímre. WEB: www.kapcsolatszerviz.hu     https://www.facebook.com/jatekterapia/ Résztvevők száma: minimum 5, maximum 12 (szeminárium jellegű, interaktív) Képzés díja: 39 000 Ft