Érzelmi és viselkedési, fejlődési, tanulási és nevelési problémák kezelése, 0-10 éves korig. Nemzetközileg elismert, egyedi és hatékony módszerek, egyéni bánásmód, együtt a családdal!

Kapcsolatszerviz (KAPSZ) vállalja, hogy a szokásosnál sokkal nagyobb körültekintéssel és alapossággal, türelemmel, egyéni módszerekkel, magas szakmai színvonalon, csak az Ön gyermekére figyelve, feltárja a gyermek nehézségeinek, problémáinak lényegét, a hátterében lévő okokat, összefüggéseket. A szülő a vizsgálati szakasz végén részletes, alapos, szóbeli szakmai véleményt kap, olyan állapotleírást (diagnózist), mely nemcsak azt állapítja meg, mi is a probléma lényege, hanem az ahhoz vezető okokat, háttértényezőket is feltárja, valamint ismerteti a gyermek (és a család) erősségeit, pozitívumait is. Írásbeli véleményt csak külön kérésre, külön díjazás ellenében készítünk. Ennek ismeretében, erre a véleményre alapozva a szakember javaslatot tesz a kezelésre, mely tanácsadás, illetve terápia kombinációja lehet, vagy pedig amennyiben ezt a vizsgálati eredmények indokolják, további vizsgálatokat, illetve terápiát javasolunk más, illetékes vizsgáló, illetve terápiás intézményben.

Kapcsolatszerviz 0-10 éves kor között vállalja az érzelmi-és viselkedési, fejlődési, tanulási és nevelési problémákat mutató gyermekekkel való foglalkozást, szüleik számára konzultációt. A foglalkozásokhoz biztosítja a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket, a terápiás helyiséget, szakszerű eszközökkel felszerelten, valamint a szükséges szakmai képzettséget, hozzáértést. A megismert adatokat, információkat bizalmasan kezeli.

Csak annak lehet segíteni, aki maga is akarja a változást! A gyermek érdekében szükség van a szülő 100%-os együttműködésére, részvételére az egész vizsgálati és terápiás folyamatban, csak így lehet eredményt, pozitív változásokat elérni. Javasolt, hogy csak az vágjon bele a lentebb leírt folyamatba, aki gyermeke és a család érdekében végig is csinálja. Hiszen befektetése – figyelme, ideje, anyagiak – csak így térül meg!

Díjak 2023. szeptember 1-től:

Eseti óradíjak (ONLINE VAGY SZEMÉLYES MEGFIGYELÉS, KONZULTÁCIÓ, RÖVID, 1-5 ALKALMAS TANÁCSADÁS)
Játék megfigyelés (45 perc)28 000 Ft/45 perc
Szülői konzultáció – személyes, online, email (45 perc)28 000 Ft/45 perc
Egyéb szolgáltatások - családlátogatás, családi kupaktanács, tanácsadás, stb. (60 perc)38 000 Ft/óra
Vizsgálati szakasz díjai:Bruttó árak
Szülői beszélgetések, anamnézis felvétel, megfigyelések, vizsgálatok (60 perc):32 000 Ft/óra
Családlátogatás, intézménylátogatás (60 perc):38 000 Ft/óra (vidékre felárral)
Írásbeli vélemény készítése kérésre48 000 Ft/vélemény
Csomagár Alap (kedvezményes)

 • első szülői beszélgetés (2 óra),

 • anamnézis beszélgetés anyával (2-3 óra),

 • beszélgetés apával (2 óra),

 • szülő-gyermek játék megfigyelés (1 óra),

 • gyermekkel vizsgálatok felvétele, egyik alkalommal apával is játék (2-3) óra

 • záró szülői megbeszélés (2ó),

 • háttérmunkák (kb. 10-12ó)

 • 285 000 Ft, (384 000 helyett) egy vagy két részletben fizethető. Az első, illetve a második találkozáskor előre fizetendő a teljes csomagár. A csomagban foglalt órák száma 12 (maximum 14) óra, ha ezen felül további órák szükségesek, akkor az külön fizetendő 24 000 Ft-os kedvezményes áron. A vizsgálati szakasz órái 60 percesek.
  Csomagár Komplex (kedvezményes)
  Intézmény látogatással

 • első szülői beszélgetés (2 óra),

 • anamnézis beszélgetés anyával (2-3 óra),

 • beszélgetés apával (2 óra),

 • szülő-gyermek játék megfigyelés (1 óra),

 • gyermekkel vizsgálatok felvétele, egyik alkalommal apával is játék (2-3) óra

 • záró szülői megbeszélés (2ó),

 • háttérmunkák (kb. 10-12ó)


 • + intézmény/családi megfigyelés (2ó),
  intézménylátogatás esetén a távolság függvényében költséget számítok fel
  335 000 Ft ,(460 000 helyett) egy vagy két részletben fizethető. Az első, illetve a második találkozáskor előre fizetendő a teljes csomagár.
  A csomagban foglalt órák száma 12 (maximum 14) óra, ha ezen felül további órák szükségesek, akkor az külön fizetendő 24 000 Ft-os kedvezményes áron. A vizsgálati szakasz órái 60 percesek.

   

  Terápiás szakasz díjai:
  Gyermek egyéni játékterápia (45 perc):24 000 Ft/45 perc
  Integratív játékterápia (szülő is résztvevő, 60 perc):32 000 Ft/óra
  Szülői konzultáció (45 perc) 24 000 Ft/45 perc
  Kiegészítő szolgáltatások a terápiában (családlátogatás, családi kupaktanács, 60 perc)32 000 Ft/óra
  Csomagár havidíj a terápiás óradíjak alapján.

  Minimum heti egy óra játékterápia, minimum havi két óra szülőkonzultáció, és két óra háttérmunkák díja, összesen havi minimum 8 óra díja, a terápiás szerződés szerint.

  Fizetés:

  Díjfizetés a terápiás szakaszban egyösszegű havi befizetéssel, együttműködési megállapodás alapján lehetséges: Heti legalább egy fix gyermekterápiás alkalom, és havi egy vagy több (2×45 perces) szülőkonzultációs alkalom, plusz a folyamatos esetmunka díja (2 óra) egy összegben, egy hónapra előre történő megfizetése szükséges. Előző hónap végén küldöm meg a következő hónapra vonatkozó órák időpontjait (a gyermekterápiás órák minden héten ugyanabban az időpontban rögzített órák). Befizetése minden hónap 10-éig. Hiányzás esetén óradíj nem téríthető vissza, de igyekszem másik időpontot biztosítani, ha megoldható. Eseti fizetés mindig az adott óra végén.

  Lemondás eseti fizetés esetén, vagy a vizsgálati szakaszban megbeszélt óra lemondása csak alapos indokkal: pl. váratlan betegség. Aznapi, illetve 48 órán belüli lemondás esetén a teljes óradíjat ki kell fizetni a következő alkalommal (vizsgálati csomagár esetén a későn, vagy nem lemondott, előre megbeszélt órát többlet díjként számítom fel). Három, vagy több nappal előbb történt lemondás esetén nem kell fizetni.

  A szülővel szoros együttműködésben ismerjük meg és kezeljük a problémákat, nehézségeket, az alább leírt munkafolyamatban:

  Ismerkedési, vizsgálati szakasz: időtartama változó, néhány hét, egy-két hónap szükséges

  Alap szolgáltatások a vizsgálati szakaszban:

  SorrendTevékenységLeírásAlapÓra
  1Első beszélgetés a szülőkkel Első beszélgetés a szülőkkel
  lehetőleg mindkét szülő jelen van, gyermek nélkül
  egyes esetekben csak egyik szülő van jelen
  témák: a gyermek jelenlegi állapota, fejlődése, erősségei, gyengeségei, nehézségei, a család, tágabb család szerkezete, működése, a szülők kapcsolata, kéréseik, intézmény kérése
  Alapáltalában 2 óra
  2Anamnézis felvételi beszélgetés az anyával a terhesség, szülés, születés utáni időszak és fejlődés, anyaság kérdéseinek részletes átbeszélése
  Alap2-3 óra
  3Anya-gyermek
  Vizsgálat, megfigyelés
  Közös játék és rajzolási helyzetekben anya-gyermek viselkedésének, kommunikációjának megfigyelése Alap1 óra
  4A gyermek vizsgálataA gyermek problémáitól
  függően különböző
  megfigyelések és rajzos,
  játékos vizsgálatok felvétele
  és kiértékelése, játék apával
  Alap2-3 óra
  esettől függ
  5Szülői/pedagógusi kérdőívekAz életkortól és a nehézségektől függően a kérdőíveket a szülők töltik ki, a kiértékelését KAPSZ ismerteti Alapnincs külön óra
  6Vizsgálati szakaszt záró szülői megbeszélésLehetőleg mindkét szülő jelen van, KAPSZ részletesen ismerteti a megfigyelések, vizsgálatok, egyéb információkból kapott adatokat, eredményeket, elmondja a szakmai véleményt és a javaslatokat, s közösen megbeszélik a folytatást – a terápiás szakasz ismérveit Alap2-3 óra

   

  SorrendTevékenység LeírásAlap/kiegészítő csomag Óra
  1Intézménylátogatás Ha a gyermek bölcsődébe, óvodába jár, akkor megfigyelése az intézményben, konzultáció a pedagógusaival – sok hasznos információt adhat, mely a szülők számára is hasznos lehet kiegészítő,
  szülői döntéssel
  általában 2 óra
  2Családlátogatás ,
  Családi kupaktanács (terápiás szakaszban)
  A család mindennapjainak, otthoni életének, családi kapcsolatok, működés megfigyelése – alapvetően fontos lehet a gyermek tünetének és a család nehézségeinek megértésében kiegészítő,
  szülői döntéssel
  általában 2 óra
  3Külön kérésre: írásos szakmai véleményKapcsolatszerviz a szakmai véleményét szóbeli megbeszélés keretében ismerteti a szülőkkel, ahol mód van a részletek, kérdések megbeszélésére, megvitatására.
  KAPSZ Külön szülői kérésre írásbeli szakmai véleményt is készít.
  kiegészítő,
  szülői kérésre

  A vizsgálati szakasz a terápiás folyamat kezdő szakasza, nélkülözhetetlen a megfelelő kezeléshez, és a jó eredmények eléréséhez, terápiás hatásokat is tartalmaz. A vizsgálati rész óraszáma a tapasztalatok alapján általában 12-14 órát vesz igénybe, ehhez jön még a külön kért intézmény-, illetve családlátogatás órakerete. Ha ezen felül több órára van szükség, azt a szülővel egyeztetjük, és a vizsgálati csomagdíjon felüli órákat külön kérjük megfizetni. A megfigyelésnél, vizsgálatok felvételénél Kapcsolatszerviz videó technikát használ, melyet azután a későbbi értékelésre, elemzésre, illetve a szülői közös munka során, közös visszanézéssel, megbeszélésekkel jól lehet használni a terápiás munkában. KAPSZ a videókat is az adatkezelési szabályok betartásával kezeli, tárolja.

  Kontakt órák: kontakt órának számít, amiben Kapcsolatszerviz szakembere a gyermekkel, illetve a szülőkkel, esetleg testvérekkel foglalkozik, megfigyelést vagy vizsgálatot végez.

  Háttérmunkák: a vonatkozó szakirodalmak begyűjtése, tanulmányozása, elméleti és elemző tevékenység, a videó felvételek visszanézése, elemzése, kivonatok készítése, a vizsgálatok, kérdőívek kiértékelése, szóbeli vélemény kialakítása. A háttérmunkák óraszáma általában meghaladja a kontakt órák számát, Kapcsolatszerviz a vizsgálati szakaszban nem számít fel érte díjat.

  Terápiás szakasz:

  Menete: szóbeli és írásbeli szerződéskötés a szülővel, a gyermekkel, a gyermek egyéni, és/vagy integratív játékterápiája és a szülőkkel konzultáció, valamint a szükséges esetmunkák, háttérmunkák.  A játékterápia heti 1 alkalommal, a szülői konzultáció kétheti 1 alkalommal dupla órában ajánlott, illetve egyéni szükséglet alapján javasoljuk.
  Fontos az előre egyeztetett, lefixált, rendszeres terápiás, illetve konzultációs alkalom megbeszélése, az időpont betartása. A terápia egy közös munka, egy folyamat, mely kiszámíthatóságot, rendszerességet igényel. Átlagosan a terápia időtartama körülbelül fél évtől egy-két évig terjedhet, a probléma jellegétől és súlyosságától függően, de a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak esetek, amikor néhány hónap közös munka után megszűnnek, oldódnak a tünetek, más esetekben viszont jóval több időre van szükség, ez csak menet közben látható. Ha a szülő idő előtt bármilyen okból abbahagyná a terápiát, akkor egy hónapot szánunk még a terápia befejezésére, lezárásra, búcsúra.

  Szerződéskötés szóban a szülővel: a vizsgálati szakasz utolsó szülői megbeszélésén vagy utána megállapodunk a közös célokban, keretekben, mint pl. a gyermek mely elmaradásait, problémáit igyekszünk csökkenteni, vagy megszüntetni, a szülői, a családi működés mely nehézségeit szeretnénk javítani, milyen formában, milyen módszerekkel, eszközökkel, milyen idői és kapcsolati keretekkel, milyen változásokat szeretnénk közösen elérni.

  Szerződéskötés írásban a szülővel: együttműködési megállapodást kötünk a terápia idejére, fél évente.

  Szerződéskötés a gyermekkel:KAPSZ szakembere megbeszéli a gyermekkel is, az ő nyelvén és életkori szintjén, hogy mi a terápia lényege, célja, miért jár ide, mi várható, mit szeretnénk elérni, mit fogunk majd közösen csinálni, mi fog történni, és hogy minden az ő beleegyezésével történik.

  Terápia a gyermekkel:

  • egyéni játékterápia (45 perc)
  • integratív játékterápia anyával/apával: ez általában a gyermek egyéni terápiájának végén valósítható meg, vagy külön alkalommal (3 éves kor alatt a gyermekek általában anyával együtt vannak a terápiában)

  A kombinált integratív játékterápia az egyéni terápia + idő, amikor már a szülő is jelen van (kb. 20-25 perc) Ez így összesen 60 perces.

  A játékterápiás órákból általában heti egy alkalom ajánlott.

  Konzultáció a szülővel:párhuzamosan a gyermek terápiájával, a gyermekkel, szülőséggel, családdal kapcsolatos témák megbeszélése, tanácsadás. Eleinte intenzívebben ajánlott, később lehet ritkítani az alkalmakat. Az elején a kéthetenkénti találkozás ajánlott, 2 óra időtartamban, szükség vagy igény szerint. Később havi szintű. A szülői konzultációs órák kétszer 45 percesek.

  Kiegészítő szolgáltatások a terápiában:

  Családi kupaktanács: ha erre szükség van, akkor az egész család jelenlétében, vagy a terápiás helyiségben, vagy a család otthonában tartjuk meg. Családi működés javítása, napi-és heti rend, házirend, szabályok, feladatok, tiltólista stb. kialakítása. Általában két órát szokott igényelni.

  Családlátogatás: ha menet közben erre szükség van, vagy igény merül fel, akkor kimegyek a családhoz, videófelvételt készítek, amit utána közösen megnézünk, kielemzünk. Általában két órát szokott igényelni, de ennél több is lehet.

   

  Kontakt órák: kontakt órának számít, amiben Kapcsolatszerviz szakembere a gyermekkel, illetve a szülőkkel, esetleg testvérekkel foglalkozik, megfigyelést vagy vizsgálatot végez.

  Háttérmunkák: a vonatkozó szakirodalmak begyűjtése, tanulmányozása, elméleti és elemző tevékenység, a videó felvételek, jegyzetek visszanézése, elemzése, kivonatok készítése, a folyamatos esetgondozó háttérmunka, rendelkezésre állás, kommunikáció. A háttérmunkákat havonta két órával a havidíjban felszámoljuk.

    

    

   [fluentform id=”3″]