Megosztom
Share on Facebook
Facebook

 

Érzelmi és viselkedési, fejlődési, tanulási és nevelési problémák kezelése, 0-10 éves korig. Nemzetközileg elismert, egyedi és hatékony módszerek, egyéni bánásmód, együtt a családdal!

Kapcsolatszerviz (KAPSZ) vállalja, hogy a szokásosnál sokkal nagyobb körültekintéssel és alapossággal, türelemmel, egyéni módszerekkel, magas szakmai színvonalon, csak az Ön gyermekére figyelve, feltárja a gyermek nehézségeinek, problémáinak lényegét, a hátterében lévő okokat, összefüggéseket. A szülő a vizsgálati szakasz végén részletes, alapos szakmai véleményt kap, olyan állapotleírást (diagnózist), mely nemcsak azt állapítja meg, mi is a probléma lényege, hanem az ahhoz vezető okokat, háttértényezőket is feltárja, valamint ismerteti a gyermek (és a család) erősségeit, pozitívumait is. Ennek ismeretében, erre a véleményre alapozva a szakember javaslatot tesz a kezelésre, mely tanácsadás, illetve terápia kombinációja lehet.

Kapcsolatszerviz 0-10 éves kor között vállalja az érzelmi-és viselkedési, fejlődési, tanulási és nevelési problémákat mutató gyermekekkel való foglalkozást, szüleik számára konzultációt. A foglalkozásokhoz biztosítja a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket, a terápiás helyiséget, szakszerű eszközökkel felszerelten, valamint a szükséges szakmai képzettséget, hozzáértést. A megismert adatokat, információkat bizalmasan kezeli.

Csak annak lehet segíteni, aki maga is akarja a változást! A gyermek érdekében szükség van a szülő 100%-os együttműködésére, részvételére az egész vizsgálati és terápiás folyamatban, csak így lehet eredményt, pozitív változásokat elérni. Javasolt, hogy csak az vágjon bele a lentebb leírt folyamatba, aki gyermeke és a család érdekében végig is csinálja. Hiszen befektetése – figyelme, ideje, anyagiak – csak így térül meg!

Díjak 2021-től:

Vizsgálati szakasz díjai:Bruttó árak
Szülői beszélgetések, anamnézis felvétel, megfigyelések, vizsgálatok (60 perc):20 000 Ft/óra
Családlátogatás, intézménylátogatás (60 perc):24 000 Ft/óra (Vidékre felárral)
Írásbeli vélemény készítése kérésre25 000 Ft/vélemény
Csomagár Alap (kedvezményes)

 • első szülői beszélgetés (2ó),

 • anamnézis felvétele anyával (2ó),

 • szülő-gyermek játék megfigyelés (1ó),

 • gyermekkel vizsgálatok felvétele (3 óra), vagy 2 óra a gyermekekkel, 1 óra apával

 • záró szülői megbeszélés (2ó),

 • háttérmunkák (kb. 12ó)

 • 140 000 Ft, (200 000 helyett) egy vagy két részletben fizethető. Az első, illetve a második találkozáskor előre fizetendő a teljes csomagár.
  Csomagár Komplex A (kedvezményes)
  Intézmény látogatással

 • első szülői beszélgetés (2ó),

 • anamnézis felvétele anyával (2ó),

 • szülő-gyermek játék megfigyelés (1ó),

 • gyermekkel vizsgálatok felvétele (3 óra), vagy 2 óra gyermekekkel 1 óra apával

 • záró szülői megbeszélés (2ó),

 • háttérmunkák (kb. 12ó)

 • + intézményben megfigyelés (2ó),
  intézménylátogatás esetén a távolság függvényében költséget számítok fel
  165 000 Ft ,(240 000 helyett) egy vagy két részletben fizethető. Az első, illetve a második találkozáskor előre fizetendő a teljes csomagár.
  Csomagár Komplex B (kedvezményes)

 • első szülői beszélgetés (2ó),

 • anamnézis felvétele anyával (2ó),

 • szülő-gyermek játék megfigyelés (1ó),

 • gyermekkel vizsgálatok felvétele (3 óra), vagy 2 óra a gyermekekkel, 1 óra apával

 • záró szülői megbeszélés (2ó),

 • háttérmunkák (kb. 12ó)

 • + intézményben megfigyelés (2ó),
  + családlátogatás (2ó)
  családlátogatás, intézménylátogatás esetén a távolság függvényében költséget számítok fel
  182 000 Ft (280 000 Ft helyett), egy vagy két részletben fizethető. Az első, illetve a második találkozáskor előre fizetendő a teljes csomagár.

   

  Terápiás szakasz díjai:  
  Gyermek egyéni játékterápia (45 perc):15 000 Ft/óra
  Integratív játékterápia (szülő is résztvevő, 60 perc):20 000 Ft/óra
  Szülői konzultáció (45 perc) 15 000 Ft/óra
  Kiegészítő szolgáltatások a terápiában (családlátogatás, családi kupaktanács, 60 perc)22 000 Ft/óra
  Csomagár havidíj (kedvezményes) Egyéni ajánlat

  Fizetés:

  Díjfizetés az óradíjak alapján lehetséges, vagy a terápiás szakaszban egyösszegű havi befizetéssel: Heti egy fix terápiás alkalom, és heti/kéthetenkénti egy konzultációs alkalom egy összegben, egy hónapra előre történő megfizetése esetén csomagár lehetséges. Ez kedvezményesebb ár, mint ha óránként fizetne. Befizetése minden hónap 10-éig. Hiányzás esetén óradíj nem téríthető vissza, de igyekszem másik időpontot biztosítani, ha megoldható. Eseti fizetés mindig az adott óra végén.

  Lemondás csak alapos indokkal: pl. váratlan betegség. Aznapi illetve 48 órán belüli lemondás esetén a teljes óradíjat ki kell fizetni a következő alkalommal. Két, vagy több nappal előbb történt lemondás esetén nem kell fizetni.

  A szülővel szoros együttműködésben ismerjük meg és kezeljük a problémákat, nehézségeket, az alább leírt munkafolyamatban:

  Ismerkedési, vizsgálati szakasz: időtartama változó, néhány hét, egy-két hónap szükséges

  Alap szolgáltatások a vizsgálati szakaszban:

  SorrendTevékenységLeírásAlapÓra
  1Első beszélgetés a szülőkkel Első beszélgetés a szülőkkel
  lehetőleg mindkét szülő jelen van, gyermek nélkül
  egyes esetekben csak egyik szülő van jelen
  témák: a gyermek jelenlegi állapota, fejlődése, erősségei, gyengeségei, nehézségei, a család, tágabb család szerkezete, működése, a szülők kapcsolata, kéréseik, intézmény kérése
  Alapáltalában 2 óra
  2Anamnézis felvételi beszélgetés az anyával a terhesség, szülés, születés utáni időszak és fejlődés, anyaság kérdéseinek részletes átbeszélése
  Alap1-2 óra
  3Anya-gyermek
  Vizsgálat, megfigyelés
  Közös játék és rajzolási helyzetekben anya-gyermek viselkedésének, kommunikációjának megfigyelése Alap1 óra
  4A gyermek vizsgálataA gyermek problémáitól függően különböző megfigyelések és rajzos, játékos vizsgálatok felvétele és kiértékelése Alap2-3 óra
  esettől függ
  5Szülői/pedagógusi kérdőívekAz életkortól és a nehézségektől függően a kérdőíveket a szülők töltik ki, a kiértékelését KAPSZ ismerteti Alapnincs külön óra
  6Vizsgálati szakaszt záró szülői megbeszélésLehetőleg mindkét szülő jelen van, KAPSZ részletesen ismerteti a megfigyelések, vizsgálatok, egyéb információkból kapott adatokat, eredményeket, elmondja a szakmai véleményt és a javaslatokat, s közösen megbeszélik a folytatást – a terápiás szakasz ismérveit Alap1-2 óra

   

  SorrendTevékenység LeírásAlap/kiegészítő csomag Óra
  1Intézménylátogatás Ha a gyermek bölcsődébe, óvodába jár, akkor megfigyelése az intézményben, konzultáció a pedagógusaival – sok hasznos információt adhat, mely a szülők számára is hasznos lehet kiegészítő,
  szülői döntéssel
  általában 2 óra
  2Családlátogatás ,
  Családi kupaktanács (terápiás szakaszban)
  A család mindennapjainak, otthoni életének, családi kapcsolatok, működés megfigyelése – alapvetően fontos lehet a gyermek tünetének és a család nehézségeinek megértésében kiegészítő,
  szülői döntéssel
  általában 2 óra
  3Külön kérésre: írásos szakmai véleményKapcsolatszerviz a szakmai véleményét szóbeli megbeszélés keretében ismerteti a szülőkkel, ahol mód van a részletek, kérdések megbeszélésére, megvitatására.
  KAPSZ Külön szülői kérésre írásbeli szakmai véleményt is készít.
  kiegészítő,
  szülői kérésre

  A vizsgálati szakasz a terápiás folyamat kezdő szakasza, nélkülözhetetlen a megfelelő kezeléshez, és a jó eredmények eléréséhez, terápiás hatásokat is tartalmaz. A vizsgálati rész óraszáma a tapasztalatok alapján általában 8-10 órát vesz igénybe, ehhez jön még a külön kért intézmény-, illetve családlátogatás órakerete. A megfigyelésnél, vizsgálatok felvételénél Kapcsolatszerviz videó technikát használ, melyet azután a későbbi értékelésre, elemzésre, illetve a szülői közös munka során, közös visszanézéssel, megbeszélésekkel jól lehet használni a terápiás munkában. KAPSZ a videókat is az adatkezelési szabályok betartásával kezeli, tárolja.

  Kontakt órák: kontakt órának számít, amiben Kapcsolatszerviz szakembere a gyermekkel, illetve a szülőkkel, esetleg testvérekkel foglalkozik, megfigyelést vagy vizsgálatot végez. Az órák 60 percesek.

  Háttérmunkák: a vonatkozó szakirodalmak begyűjtése, tanulmányozása, elméleti és elemző tevékenység, a videó felvételek visszanézése, elemzése, kivonatok készítése, a vizsgálatok, kérdőívek kiértékelése, szóbeli vélemény kialakítása. A háttérmunkák óraszáma általában meghaladja a kontakt órák számát, Kapcsolatszerviz nem számít fel érte díjat.

  Terápiás szakasz:

  Menete: szerződéskötés a szülővel, a gyermekkel, a gyermek egyéni, és/vagy integratív játékterápiája és a szülőkkel konzultáció. A játékterápia heti 1 alkalommal, a szülői konzultáció kétheti 1 alkalommal ajánlott.
  Fontos az előre egyeztetett, lefixált, rendszeres terápiás, illetve konzultációs alkalom megbeszélése, az időpont betartása. A terápia egy közös munka, egy folyamat, mely kiszámíthatóságot, rendszerességet igényel. A terápia időtartama néhány hónaptól egy-két évig terjedhet, a probléma jellegétől és súlyosságától függően, de a tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor néhány hónap közös munka után megszűnnek, oldódnak a tünetek.

  Szerződéskötés szóban a szülővel: a vizsgálati szakasz utolsó szülői megbeszélésén vagy utána megállapodunk a közös célokban, keretekben, mint pl. a gyermek mely elmaradásait, problémáit igyekszünk csökkenteni, vagy megszüntetni, a szülői, a családi működés mely nehézségeit szeretnénk javítani, milyen formában, milyen módszerekkel, eszközökkel, milyen idői és kapcsolati keretekkel.

  Szerződéskötés a gyermekkel: KAPSZ szakembere megbeszéli a gyermekkel is, az ő nyelvén és életkori szintjén, hogy mi a terápia lényege, célja, miért jár ide, mi várható, mit szeretnénk elérni, mit fogunk majd közösen csinálni, mi fog történni, és hogy minden az ő beleegyezésével történik.

  Terápia a gyermekkel:

  • egyéni játékterápia (45 perc)
  • integratív játékterápia anyával/apával: ez általában a gyermek egyéni terápiájának végén valósítható meg, vagy külön alkalommal (3 éves kor alatt a gyermekek általában anyával együtt vannak a terápiában)

  A kombinált integratív játékterápia az egyéni terápia + idő, amikor már a szülő is jelen van (kb. 20-25 perc) Ez így összesen 60 perces.

  A játékterápiás órákból általában heti egy alkalom ajánlott.

  Konzultáció a szülővel: párhuzamosan a gyermek terápiájával, a gyermekkel, szülőséggel, családdal kapcsolatos témák megbeszélése, tanácsadás. Eleinte intenzívebben ajánlott, később lehet ritkítani az alkalmakat. Az elején a kéthetenkénti találkozás ajánlott, 1 vagy 2 óra időtartamban, szükség vagy igény szerint. Később havi szintű.

  A szülői konzultációs órák 45 percesek. Hetente –kéthetente, később havonta egy alkalom.

  Kiegészítő szolgáltatások a terápiában:

  Családi kupaktanács: ha erre szükség van, akkor az egész család jelenlétében, vagy a terápiás helyiségben, vagy a család otthonában tartjuk meg. Családi működés javítása, napi-és heti rend, házirend, szabályok, feladatok, tiltólista stb. kialakítása. Általában két órát szokott igényelni.

  Családlátogatás: ha menet közben erre szükség van, vagy igény merül fel, akkor kimegyek a családhoz, videófelvételt készítek, amit utána közösen megnézünk, kielemzünk. Általában két órát szokott igényelni.