JELENTKEZÉSI LAP KÉPZÉSEINKRE

 

JÁTÉKTERÁPIA – esetkezelés (16 óra)
Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével, egy óvodás gyermek esetének tükrében

TERVEZETT IDŐPONTOK:  2018. április 13-14.
Jelentkezési határidő: az egyes alkalmak előtt öt nappal
HELYSZÍN: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D.
CÉLCSOPORT: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociálpedagógusok, pszichológusok
INFORMÁCIÓK: Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével,egy óvodás gyermek esetének tükrében.
Megismertetjük a képzés hallgatóit az integratív játékdiagnosztika és terápia szellemében és módszertanában használatos diagnosztikai lépésekkel, majd a terápiás folyamat mérföldköveivel, jelentős történéseivel. Saját esetet is lehet hozni, közös megbeszélésére sor kerülhet.
Az érzelmi és viselkedési zavarok (ÉVZ, azaz Emotional and Behavioral Disorders (EBD)) sok megjelenési formája és különböző súlyossági fokozatai ismertek, a nehézségektől, problémáktól a zavaron át egészen a fogyatékosságig. A teljesítmény- és viselkedészavarok bio-pszicho-szociális okokra vezethetők vissza. Sok esetben az okok halmozottan fordulnak elő. Az ok és okozat közötti összefüggés felismerése nehezített, mivel nincsenek egyértelmű és minden esetben azonos utak. Az érzelmi sérülések különböznek a gyógypedagógia klasszikus ágaival szemben abban, hogy a károsodások reverzibilisek, azaz a folyamat visszafordítható. Az érzelmi-és viselkedészavarok két nagy kategóriában jelennek meg; az internalizáló zavarokra a szorongás, szomorúság, visszahúzódás, gátlások jellemzők, míg az externalizálókra az impulzivitás, düh, ellenségesség, agresszió, lopás, hazugság, fegyelmezetlenség stb.
A két napos játékdiagnosztikai és játékterápiás képzésen egy óvodás gyermek esetén keresztül mutatom be, és tárjuk fel közösen, hogyan is jelennek meg, illetve keverednek megtévesztő módon a szorongásos, illetve agresszív tünetek, s mit találhatunk a hátterében. Emellett közösen megnézzük, hogyan jelennek meg az érzések, konfliktusok a gyermekek rajzain, játékában, s hogyan tudunk a játék segítségével megismerni, megérteni, segíteni.
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a végzettséget igazoló diploma másolat(ok) beküldésével lehet az href="mailto:[email protected]">[email protected] emailcímre.
WEB: www.kapcsolatszerviz.hu     https://www.facebook.com/jatekterapia/
Résztvevők száma: minimum 4, maximum 12 (szeminárium jellegű, interaktív)
Képzés díja: 20 000 Ft

JELENTKEZÉSI LAP KÉPZÉSEINKRE