Kedves Szülőtársam, kedves Kollégám!

Szeretettel köszöntöm, remélem, személyesen is megismerkedhetünk majd!

Dr- Eigner BernadettDr. Eigner Bernadett vagyok, két, már „felnőtt” gyermek anyukája. Annak idején nekem is jól jött a tündéri gyerekorvos doktornéni, a gondos védőnő, az óvónénik, a logopédus, az osztályfőnökök munkája, a velük való szoros kapcsolat és együttműködés. Világéletemben emberekkel, gyerekekkel, szülőkkel és családokkal foglalkoztam, érdekelnek az emberek problémái, gondjai, igyekszem a legjobb tudásom szerint segítséget nyújtani, megértést, odafigyelést, közös gondolkodást kínálva. Azt vallom, hogy a szülő ismeri legjobban gyermekét, ezért ő tudja azt is, mi a legjobb neki, én legfeljebb a partnere lehetek, ha úgy érzi, kell valaki, akivel átbeszélheti a dolgokat, vagy ha épp kicsúszott a lába alól a talaj. Hiszek a játék erejében, a játékos, humoros hozzáállásban, amikor néha az ember önmagán is képes nevetni. A gyerekekkel is a játék nyelvén beszélek elsősorban, igyekszem (újból) gyerekként belehelyezkedni az ő világukba, hiszen csak egyenrangú kapcsolatban lehetünk bizalommal egymás iránt, és oszthatja meg velem titkait, bízhatja rám gondjait, félelmeit, a rosszat és a jót is. A közös játékba sokszor bekapcsolódik a szülő is.

És akkor a munkáról:

Szűkebb szakterületem a korai családi kapcsolatok, korai gyermeki fejlődés, nevelés, anya-gyermek

interakciók, kommunikáció, érzelmi-és viselkedészavarokkal, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek korai nevelése, fejlesztése, játékdiagnosztika és terápia, interakciódiagnosztika, viselkedésrendezés területei. Jelenleg a Kapcsolat Szerviz keretein belül gyermekterápiákkal, szülői tanácsadással, szülői és szakmai képzésekkel, publikálással foglalkozom. 2015-2016 között a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának adjunktusa voltam, a Pszichológia és Gyógypedagógia tanszéken.
 2015 szeptemberétől 2016 október közepéig a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 8. kerületi tagintézményében dolgoztam, korai fejlesztő gyógypedagógusként. Előtte 9 évig az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon dolgoztam, az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetének adjunktusaként, a pszichopedagógia szakirányon több tárgyat is oktattam. Gyógypedagógiai tanári (oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakon), speciális pedagógiai és szakpedagógusi (prevenció-korrekció szakirányon), valamint egyetemi doktori (dr. univ.) (gyógypedagógia, pedagógia, fejlődés-és neveléslélektan) végzettségem van. PhD doktori fokozatomat az ELTE Pszichológia Doktori Iskolában szereztem, kutatási témám a korai rizikótényezők hatása az anya-gyerek kapcsolatra. Tanultam analitikus gyermekterápiát, rajzvizsgálatot, gyermekrajzok elemzését, individuálpszichológiai játékterápiát, viselkedésrendezést, autizmus spektrum zavarok felismerését és terápiáját, csecsemő-és kisdedkori funkcionális zavarok gyógyítását, és kidolgoztam egy saját játékterápiás eljárást is, az „integratív játékterápia” módszerét. Megjelent könyvem Gyermek – Játék – Terápia címmel, és sok írásom, cikkem jelent meg a szélesebb olvasóközönség, a szülők számára (pl. az Anyák Lapja régebbi számaiban, a Mindennapi Pszichológia c. lapban),és a szakmai publikációk körében is.
Emellett társadalmi munkában egy nonprofit, közhasznú tevékenységet végző alapítvány munkáját issegítem, a Mikkamakka Alapítvány kuratóriumi elnökeként egy (korai családi összetartozást, gyermekek fejlődését segítő) játéktár-hálózat működtetése és fejlesztése a fő feladatom.
Az általam kidolgozott és beindított játéktár program,melyért megkaptam az Ashoka Innovators for the Public amerikai alapítvány nemzetközi díját, 2002-ben bekerült a gyermekvédelmi törvény alternatív napközbeni ellátásai közé, integratív családi játéktár néven.

A játéktár segíti az egészséges, a sérült, eltérően fejlődő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, korai elfogadását, társadalmi beilleszkedését, családi kapcsolatait, nem megbélyegző, humánus formában. Játékterápia, anya-gyermek konzultáció, terápia, gyermekterápia foglalkozásokat tartottam a játéktárban, és koordinálom a hálózat szakmai munkáját. A www.mikkamakka.hu honlapon részletesebb információkat is találhat. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE), Pszichopedagógiai Szakosztály vezetőjeként, majd tagjaként a pszichopedagógiai szakmai és érdekképviseleti munkát segítettem, segítem.

 
Társasági tagságaim:
International Toy Library Association (ITLA) munkájában és európai vezetői munkacsoportjában (Europian Group) részvétel
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE), Pszichopedagógiai Szakosztály
Magyar Pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció
Magyar Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai és társszakmák Egyesülete
Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály
Magyar Pre-és Perinatális Orvosi és Pszichológiai Társaság