Megosztom
Share on Facebook
Facebook

 

Szakmai előadások 

Szívesen vállalok szakmai közönségnek vagy szülőknek szóló előadásokat, a megbeszélt helyen és időpontban, kölcsönösen egyeztetett díjazás ellenében. Szakmai napok, konferenciák, egyéb rendezvények, tematikus alkalmak. Fő témák: nevelés, fejlődés, érzelmi-és viselkedészavarok, teljesítményzavarok, korai anya-gyermek kapcsolat, játékdiagnosztika és terápia, korai fejlesztés, és kérésre más is.

Eseményidőpontok


Szakmai eset-konzultáció  

Szívesen vállalom intézmények szakmai teamjével, kollégáival egy-egy konkrét gyermek esetének átbeszélését, megvitatását, eset-konzultációs keretben, előre egyeztetett helyszínen, időpontban és időtartamban.

 

Eseményidőpontok

 


Továbbképzések

A tanfolyamok nem akkreditáltak, de a képzésről igazolást adunk ki, mely szerint a tanfolyam beszámítható a pedagógusok hétévente kötelező továbbképzései körébe. Kérjük, figyeljék a híreket, hogy mikor indítjuk a tanfolyamokat.
Kérésre Budapesten más helyszínen, illetve vidéken is tartunk tanfolyamokat, szakmai teameknek, munkaközösségeknek, intézményeknek, szervezeteknek, egyedi díjazás ellenében. Kérjük, lenti képzési kínálatunkból válasszanak! Keressenek helyszín, időpont és téma megbeszélése céljából emailben vagy telefonon!
Lehetőség van arra is, hogy igény szerint más témát kérjenek, kérem, egyeztessünk.

Új tematikával és időrenddel indulnak játékterápiás képzések a Vadaskert Alapítványnál, kérjük, figyeljék a Vadaskert Alapítvány honlapját.

Eseményidőpontok

 

ÉRZELMI-ÉS VISELKEDÉSZAVAROK KEZELÉSE JÁTÉKTERÁPIÁVAL

1.Modul: A korai kapcsolati traumatizáció.
2.Modul: Játékdiagnosztikai és játékterápiás módszerek 
3.Modul: Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia© (IJDT), esetismertetés  

4X16 órás tanfolyam, három modul. A három modul egymástól függetlenül is elvégezhető.   

  1. modul: 16 óra
  2. modul: 16 óra
  3. modul: 32 óra 

CÉLCSOPORT: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakemberek 

Időpont: 1. 2020. február 27-28, 2. 2020. április 16-17, 3. 2020. május 14-15 és június 4-5.

Helyszín: VADASKERT  

Tanfolyam létszáma: minimum 14 fő, maximum 35 fő 

Tanfolyam díja: 30 000 Ft /1. modul, 30 000 Ft /2. modul, 58 000 Ft /3. modul

A tanfolyam összeállítója és vezető előadója: Dr. Eigner Bernadett PhD, gyógypedagógus, pszichopedagógus, integratív játékterapeuta, gyermekterapeuta

Előadók: Dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta

tovább olvasok

INFORMÁCIÓ:

Általában a játékterápiáról: 

A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva, fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban, viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót, szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat, a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival, segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását.  

Az integratív játékterápiáról általában: 

Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia, csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival játéktári és hagyományos keretekben is megvalósítható. Konkrét és kevésbé, vagy nem ismert módszereket, eljárásokat ismertet meg a képzés, mely gyakorlatorientált. A gyermekek életkora csecsemőkortól iskolás kor alsó tagozatig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös” eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési) tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal, részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban, gyermekpszichiátriai ambulanciákon), integratív családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben. 

 

Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával

1.Modul: A korai kapcsolati traumatizáció.

 

1.nap   
Előadás címe előadás időtartamaelőadó neve minősítése
Elméleti bevezetés. A korai érzelmi-szociális és szociokognitív tanulási formák a játékban. Játékfajták és típusok, a játékfejlődés szakaszai.90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Pszichopatológia gyermekkorban. Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák és személyiségszerveződés a korai életkorban, 0-5 éves korig. Korai nehézségek, regulációs zavarok. A DC: 0-5TM kora gyermekkori fejlődési és lelki egészség zavarok osztályozására szolgáló klasszifikációs rendszer.90 perc Dr. Süli ÁgotaMD
Érzelmi-és viselkedészavarok, kapcsolati traumatizáció.
Az érzelmi-és viselkedészavarok fogalma, osztályozása. Korai család hatások, nevelési stílusok. A szülői érzelemtükrözés és mentalizáció, valamint a játékosság szerepe a kötődés és a kapcsolatok, a kapcsolati traumatizáció szempontjából.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Károsító környezeti tényezők. A nem megfelelő bánásmód, atipikus nevelés, bántalmazás, elhanyagolás, abúzus, konfliktusok, stressz és traumák szerepe a kórképek kialakulásának hátterében. Konfliktus- és hiánypatológiák. Fejlődési traumatizáció zavar.90 perc Dr. Süli ÁgotaMD

2.nap   
Előadás címe előadás időtartamaelőadó neve minősítése
Koragyermekkori intervenció és a játékterápia szerepe. Korai nehézségek, regulációs zavarok Specifikus szempontok a korai fejlesztésben. Kapcsolatközpontú intervenciós stratégiák.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Játékos módszerek a korai intervencióban. A csecsemőmegfigyelés és a szülő-csecsemő konzultáció és terápia módszerei. Az interakcióelemzés módszerei 0-3 éves korban. Nemzetközi módszerek.90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Játékos módszerek a korai intervencióban.
Korai Diádikus Interakció Kódrendszer (KDIK). Anya-baba konzultáció.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Játékos módszerek a korai intervencióban.. Interakció-és kapcsolati diagnosztika videó elemzéssel, esetek és esetrészletek bemutatásával. Az interakciók kódolásának gyakorlata.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD

 

Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával

2. Modul: Játékdiagnosztikai és játékterápiás módszerek.

 

1.nap   
Előadás címe előadás időtartamaelőadó neve minősítése
Elméleti bevezetés. A játék fogalma, fő jellemzői, játék-elméletek, saját játékfelfogás. Játék a filo-és ontogenezisben. 90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Játékdiagnosztikai módszerek. Hazai és nemzetközi eljárások.
Gyermek és felnőtt játékosság mérése kérdőívekkel. Játékfejlettség mérése. Klinikai játékvizsgálatok.
90 perc Dr. Eigner Bernadett
Dr. Süli Ágota
PhD
MD
Játékdiagnosztikai módszerek.
A játékmegfigyelések jelentősége és fajtái. Játékmegfigyelés elemzésének szempontrendszere. Interakció-és kapcsolati diagnosztika. Atipikus játékmagatartás típusai.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
A traumák, bántalmazás megjelenése gyermekek rajzain és játékában. Projektív rajzok, esetrészletek.90 perc Dr. Eigner Bernadett
Dr. Süli Ágota
PhD
MD

2.nap   
Előadás címe előadás időtartamaelőadó neve minősítése
Játékterápia.. A játékterápia fogalma, indikációja, módszer- és eszköztára a gyermekterápiák között. Alapelvek, célok, feladatok, a játékterapeuta személye. A játék jellegzetességei a korai neurotikus, borderline, pszichotikus énszerveződés különböző típusaiban. . 90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Játékterápia. Nemzetközi módszerek. A pszichodinamikus, a humanisztikus gyermekközpontú, és az integratív megközelítés. A játékterapeuta személyisége90 perc Dr. Eigner Bernadett

PhD
Játékterápia.
A játékterápia folyamata, szakaszai, a játékterápiás helyzet, feltételek, eszközök megteremtése.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Játékterápia. Játékterápiás technikák, megoldások a gyermekkori érzelmi-és viselkedészavarok különböző megjelenési formái esetén. Érzelmi-szociális kompetenciák fejlesztése a játékterápiában. Módszerek érzelmi-és viselkedészavarok: szorongás, depresszió, agresszió, figyelemzavarok, impulzivitás, trauma, abúzus esetén.90 perc Dr. Eigner Bernadett

PhD

 

Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával

3. modul: Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia© (IJDT), esetismertetés

 

INFORMÁCIÓK: Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével, és egy óvodás gyermek esetének bemutatása.
Megismertetjük a képzés hallgatóit az integratív játékdiagnosztika és terápia szellemében és módszertanában használatos diagnosztikai lépésekkel, módszer-és eszköztárral, majd a terápiás folyamat mérföldköveivel, jelentős történéseivel, módszertani és technikai eljárásokkal, eszközökkel. Gyakorlatok segítségével is bepillantást adunk a módszertanba. Az érzelmi és viselkedési zavarok (ÉVZ, azaz Emotional and Behavioral Disorders (EBD)) sok megjelenési formája és különböző súlyossági fokozatai ismertek, a nehézségektől, problémáktól a zavaron át egészen a fogyatékosságig. A teljesítmény- és viselkedészavarok bio-pszicho-szociális okokra vezethetők vissza. Sok esetben az okok halmozottan fordulnak elő. Az ok és okozat közötti összefüggés felismerése nehezített, mivel nincsenek egyértelmű és minden esetben azonos utak. Az érzelmi sérülések különböznek a gyógypedagógia klasszikus ágaival szemben abban, hogy a károsodások reverzibilisek, azaz a folyamat visszafordítható. Az érzelmi-és viselkedészavarok két nagy kategóriában jelennek meg; az internalizáló zavarokra a szorongás, szomorúság, visszahúzódás, gátlások jellemzők, míg az externalizálókra az impulzivitás, düh, ellenségesség, nyugtalanság, túlmozgékonyság, agresszió, szabályokkal szembeszegülés, fegyelmezetlenség stb. A két napos játékdiagnosztikai és játékterápiás képzésen óvodás gyermek esetén keresztül mutatom be, hogyan is jelennek meg, illetve keverednek a szorongásos, depresszív, illetve agresszív tünetek, s mit találhatunk a hátterében. Emellett közösen megnézzük, hogyan jelennek meg az érzések, konfliktusok, nehézségek a gyermekek rajzain, játékában, s hogyan tudunk a játék segítségével megismerni, megérteni, segíteni.

 

Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával

3. modul: Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia© (IJDT), esetismertetés

 

1.nap   
Előadás címe előadás időtartamaÉrzelmi-szociális fejlődés zavarai a tünetek hátterében. Kapcsolati traumatizáció. előadó neve minősítése
Érzelmi-szociális fejlődés zavarai a tünetek hátterében. Kapcsolati traumatizáció. A fejlődés mérföldkövei. Korai családi hatások, családi környezet, nevelés, károsító családi tényezők. A szülői érzelemtükrözés, a mentalizáció, a játék-képesség szerepe a kötődés, a gyermek fejlődése és a családi kapcsolatok alakulása szempontjából.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák óvodás és kisiskolás korban Patológia és diagnosztika, megfigyelhető jelei a játékos interakciókban és a rajzokban.
Esetkezelés, szakmai vélemény kialakítása.

90 perc Dr. Süli Ágota,
Dr. Eigner Bernadett

MD
PhD
Az Integratív Játékdiagnosztika és Terápia (IJDT) szemlélete és alapjai. Esetkezelés módszerei..
Az integratív játékterápia rendszere, szemlélete, és komplex módszertanának alapjai. Egyéni játékterápia, szülő-gyermek közös játékterápia.

90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
IJDT diagnosztikai folyamat 1. Az első szülői beszélgetés. Anamnézisfelvétel specifikus szempontjai. Találkozás az apával. Vizsgáló módszerek.
.
90 perc Dr. Süli Ágota,
Dr. Eigner Bernadett

MD
PhD

2.nap   
Előadás címe előadás időtartamaelőadó neve minősítése
IJDT diagnosztikai folyamat 2.
Játék- és rajz diagnosztika.

Játék-megfigyelési jegyzőkönyv, szempontsor. Játékmagatartási típusok. Játékosság kódolása. Személyiségjellemzők a játékban.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
IJDT diagnosztikai folyamat 2.
Játék- és rajz diagnosztika.
Patológia és diagnosztika, megfigyelhető jelei a játékos interakciókban és a rajzokban.
Esetkezelés, szakmai vélemény kialakítása.

90 perc Dr. Eigner Bernadett
Dr. Süli Ágota


PhD
MD
IJDT diagnosztikai folyamat 3.
Játék-és rajz diagnosztika a szülők bevonásával.

Szülő-gyermek „közös” eljárások: interakció-elemzés, speciális szülő-gyermek játékhelyzet az externalizáló zavarok feltárására, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
IJDT diagnosztikai folyamat 3.
A családi és intézményi megfigyelés szerepe a diagnosztikai folyamatban.
A második szülői beszélgetés. Szakmai vélemény, hipotézisek, csomópontok, erősségek-gyengeségek felvázolása.
90 perc Dr. Eigner Bernadett
Dr. Süli Ágota


PhD
MD

3.nap   
Előadás címe előadás időtartamaelőadó neve minősítése
Az IJDT játékterápia folyamata.
Az integratív játékterápiában alkalmazott módszerek és eszközök, a játékterápia szakaszai, folyamata, felépítése. Foglalkozás a gyermekkel, a szülővel, a családdal. Összegző ismertetés.
45 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Az IJDT játékterápia folyamata.
Munka a szülővel. A szülőkonzultáció célja, módszerei, folyamata. Esetpéldák.
90 perc Dr. Eigner Bernadett
Dr. Süli Ágota


PhD
MD
Az IJDT játékterápia eszközei.
. Eszköztár és ötletek a játszáshoz.
90 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Az IJDT játékterápia módszerei és technikái a terápiás folyamatban.
Játék a gyermekkel. Esetpéldák.
135 perc Dr. Eigner Bernadett
Dr. Süli Ágota


PhD
MD

4.nap   
Előadás címe előadás időtartamaelőadó neve minősítése
Játékterápiás eset bemutatása.
Az integratív játékterápiában alkalmazott módszerek és eszközök, a játékterápia szakaszai, folyamata, felépítése. Foglalkozás a gyermekkel, a szülővel, a családdal. Összegző ismertetés.
180 perc Dr. Eigner Bernadett PhD
Játékterápiás eset bemutatása.
Munka a szülővel. A szülőkonzultáció célja, módszerei, folyamata. Esetpéldák.
180 perc Dr. Eigner Bernadett
Dr. Süli Ágota


PhD
MD

bezár

 


ANYA-CSECSEMŐ PÁRBESZÉD MEGÉRTÉSE, ZAVARJELEK FELISMERÉSE
AZ INTERAKCIÓ- ELEMZÉS ALAPJAI A KDIK (Korai Diádikus Interakció Kódrendszer) MÓDSZERÉVEL   

15 ÓRÁS TOVÁBBKÉPZÉS – nem akkreditált –
Előadó: Dr. Eigner Bernadett PhD, egyetemi adjunktus, pszichopedagógus
Ajánlott: védőnők, csecsemő- és kisgyermek gondozó és nevelők, gyógypedagógusok, pszichológusok, házi gyermekorvosok részére
Időpont: Péntek délután 14-18 óra, szombat 9-17 óra (közben szünetek)
Helyszín: Kapcsolatszerviz, vagy külső helyszín
Résztvevők száma: minimum 4, maximum 10 (szeminárium jellegű, interaktív)
Képzés díja: 29 00 Ft
Jelentkezés: [email protected]

Eseményidőpontok

 


ESETDIAGNOSZTIKA, DR. HOUSE NYOMÁBAN ☺ 

 

Lelki betegségek óvodáskorban – pszichopedagógiai esetkezelés, módszerek, elmélet

10 órás – interaktív, szeminárium jellegű – tanfolyam, nem akkreditált.

Helyszín: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D.
Tanfolyam létszáma: max. 12 fő
Tanfolyam díja: 19.000 Ft/fő
A tanfolyam előadói:
Dr. Eigner Bernadett PhD
Jelentkezés: [email protected]

Eseményidőpontok

 


JÁTÉKTERÁPIA – esetkezelés  

Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével, egy óvodás gyermek esetének tükrében

16 órás – interaktív, szeminárium jellegű – tanfolyam, nem akkreditált, de a képzésről igazolást adunk ki, mely szerint a tanfolyam beszámítható a pedagógusok hétévente kötelező továbbképzései körébe.
Az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszere 0-8 éves korú, érzelmi-és viselkedészavarokat, beilleszkedési nehézségeket mutató gyermekeknél alkalmazható, kapcsolatközpontú, család-fókuszú szemlélet és metodika.
Időpont: péntek 14.00- szombat délután 17.45
Helyszín: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. vagy külső helyszínen
Tanfolyam létszáma: max. 6 fő
Tanfolyam díja: 29.000 Ft/fő
A tanfolyam előadói: Dr. Eigner Bernadett PhD pszichopedagógus, játékterapeuta
Jelentkezés: [email protected]

Eseményidőpontok

 


KISGYERMEKKORI ÉRZELMI-ÉS VISELKEDÉSZAVAROK KORAI FELISMERÉSE
INTEGRATÍV JÁTÉK- ÉS KAPCSOLATI DIAGNOSZTIKA 0-3 ÉVES KORBAN

26 órás tanfolyam 
Előadó: Dr. Eigner Bernadett PhD, egyetemi adjunktus, pszichopedagógus, korai fejlesztő, játékterapeuta
Ajánlott: védőnők, csecsemő- és kisgyermek gondozó és nevelők, gyógypedagógusok, pszichológusok részére
Időpont: Két hétvégén, péntek délután 14-18 óra, szombat 9-17 óra (közben szünetek)
Helyszín: Kapcsolatszerviz, vagy külső helyszín
Résztvevők száma: minimum 10, maximum 25
Képzés díja: 49 000 Ft
Jelentkezés: [email protected]

Eseményidőpontok

 


INTEGRATÍV JÁTÉKTERÁPIA AZ ATIPIKUS FEJLŐDÉSŰ GYERMEKEK KORAI INTERVENCIÓS ELLÁTÁSÁBAN (26 óra)

A gyermekkel, szülőkkel és a családdal végzett diagnosztikus és terápiás munka módszertana.

26 órás – interaktív, szeminárium jellegű – tanfolyam, nem akkreditált, de a képzésről igazolást adunk ki, mely szerint a tanfolyam beszámítható a pedagógusok hétévente kötelező továbbképzései körébe.

 

Az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszere 0-8 éves korú, érzelmi-és anya apa közösen játszik kislányukkal építőstviselkedészavarokat, beilleszkedési nehézségeket mutató gyermekeknél alkalmazható, kapcsolatközpontú, család-fókuszú szemlélet és metodika.

 

Időpont:péntek-szombat-vasárnap
Helyszín: 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. Kapcsolatszerviz:  www.kapcsolatszerviz.hu
Tanfolyam létszáma: minimum 5, max. 12 fő
Tanfolyam díja: 49.000 Ft/fő
A tanfolyam előadója: Dr. Eigner Bernadett PhD pszichopedagógus, játékterapeuta
Jelentkezés: [email protected]

Eseményidőpontok

 


Ide kattintva el tudja olvasni a szakmai képzésben résztvevő tapasztalatait.