MIÉRT FORDULJAK SZAKEMBERHEZ?

Ha a testünk megbetegszik, akkor elmegyünk az orvoshoz. Ha a lelkünk betegszik meg, vagy ha a kapcsolataink romlanak meg, akkor nem megyünk sehová hanem magunkban rágódunk, vagy a barátokkal, barátnőkkel „konzultálunk”. Miért gondoljuk, hogy ezek a bajok maguktól is megoldódnak? A barátok sokszor elfogultak, azt mondják, amit szeretnénk hallani, hiszen szeretnek bennünket és támogatni akarnak, és ez így is van jól. De miért gondoljuk, hogy ők hozzáértő tanácsokat adnak? Talán mert nem szívesen osztanánk meg a gondokat idegennel, nem szívesen „teregetnénk ki a szennyest” mások előtt. Pedig azzal az idegennel szövetségre lépünk, ő azt akarja, ami nekünk a legjobb, kellő távolságtartással és szakmai tudással tud „kívülről” rálátni arra a helyzetre, amelyben vergődünk, és rövidlátóak vagyunk, mert mi vagyunk benne a saját slamasztikánkban. Ilyenkor a külső szakember olyasmit is megláthat, amit mi nem, és rávilágíthat előttünk rejtve lévő jelenségekre, összefüggésekre. Nem dolgozik helyettünk, hiszen a sorsunk alakítói mi magunk vagyunk, de egy adott problémahelyzetben, krízisben, amikor összecsapnak a hullámok a fejünk felett, akkor jól jön, ha van valaki, aki segít a káoszból rendet csinálni. És miért is szenvednénk sokáig és feleslegesen? Hiszen a közérzetünk, a lelki jóllétünk meghatározza a testit is, és az emberi kapcsolatainkat is, ha jól érezzük magunkat, akkor mások is jól fogják érezni magukat velünk. Például a társunk, a gyerekünk, a barátaink, a kollégáink, a főnökünk. Ugye, milyen vonzó kilátások? Akkor nem érdemes várakozni, kínlódni, a csodára várni, hanem ehelyett okos döntést hozva hozzáértő szakemberhez érdemes fordulni!

 

MIÉRT FORDULJON HOZZÁM?

Az általam kifejlesztett módszer, az integratív játékterápia szellemében dolgozom, egyenrangú kapcsolatban a szülővel, együttműködve egymással a közösen kitűzött célok érdekében. Minden esetben alaposan átbeszéljük a problémákat, nehézségeket, és a megoldási lehetőségeket. Nem marad ki a szülő a folyamatból, gyermeke terápiás foglalkozásainak akár részese is lehet, az adott helyzet, kérés és probléma függvényében. Minden esetben a gyermekkel való foglalkozások mellett a szülő részére is biztosítok alkalmakat, amikor közösen átbeszélhetjük a fennmaradó kérdéseket, szülőkonzultáció formájában. Rugalmas, elfogadó és megértő vagyok, bele tudok helyezkedni a gyermekek világába, és a játék eszközét használom elsősorban a gyermek gondjainak megoldásában. A játékos, szeretetteljes, odafigyelő légkört biztosítom, gazdag, jól felszerelt tárgyi környezetben fogadom a gyermeket és szülőjét egyaránt.

 

 

MIÉRT A JÁTÉK(TERÁPIA?

 • A gyerekek korai életkorban történő tanulása nem más, mint játéktevékenység. A játék a legteljesebb társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének korai és hatékony eszköze, hiszen egyaránt segít a kiemelkedő képességű gyermeknek tehetsége kibontakoztatásában, az átlagosan fejlődő gyermeknek harmonikus fejlődésében, és a sérült kisgyermeknek társadalmi beilleszkedésében. A köznapi értelemben vett játékon kívül játék a meggyőződéssel, szívesen végzett munka, a tanulás, a művészetek, a sport, az irodalom és akár a mindennapi tevékenységek is.
  A játék:
 • a gyermek „munkája”a gyermek egészséges fejlődésének létfeltétele
 • aktivitás és kreativitás
 • fejleszti a szociális képességeket, gazdagítja az emberi kapcsolatokat
 • a gyermekek művelődésének, felfedező tanulásának természetes útja
 • a játék alkotás és siker, erkölcs és humánum
 • A játék SZÓRAKOZÁS, ÖRÖM és ÉLVEZET
 • És valódi ellenhatást biztosít a modern élet mindennapi stresszével szemben.
 • A játék összetartó ereje a családi szeretet és összetartozás kifejezője is. Az első hat év a
 • családi összetartozás érzését adja meg a gyermeknek, s azt, hogy biztonságban van, családjára mindig számíthat. Ez a biztos háttér szükséges ahhoz, hogy a gyermek meg tudjon küzdeni a későbbiekben a nehézségekkel, vállalni tudjon feladatokat, szembenézzen a kihívásokkal. Közösségi beilleszkedését az első, családban töltött évek segítik.
 • A játék értelmes alternatívája az unalomból vagy szorongásból eredő morbid „védekező” eszközöknek, mivel az igazi játék a szeretet tere, a tiszta morál szférájában játszódik, kizárja a gyűlölködést.
 • A gyermek korán megtanulja a játék terében a szeretet, a kölcsönösség, a humánum erejét.

Ahhoz, hogy segíteni tudjunk nekik, ismernünk és értenünk kell vágyaikat, igényeiket, sajátos világukat, bele kell helyezkedni a gyerekek világába, mely a játék világa, ahol minden megtörténhet, s ahol minden lehetséges. Meg nem történtté tehető a rossz, legyőzhető a gonosz. A játék világa különleges világ: túl a realitáson, innen a fantázián. Ha a játék nyelvén beszélünk egymással, mindannyian megértőbbé, szeretetteljesebbé és nyitottabbá válhatunk Ha a játék nyelvén beszélünk a gyermekkel, akkor tiltakozunk a gyermekek bántalmazásának minden formája ellen. Hiszen akik együtt játszanak, szeretik egymást. Akik együtt játszanak, biztonságban vannak. Akik együtt játszanak, megértik egymást. Akik együtt játszanak, azok egyenrangúak. A játékban a felfedezés örömével, kreatív úton lehet tanulni a világról. A játékban nem kell megfelelni, nem kell teljesíteni, nem lehet szorongani. A játékban „elmondja” a gyerek a legféltettebb titkait, megpróbálja feldolgozni nyomasztó élményeit, félelmeit, fájdalmait – segítséget várva és remélve. Segítsen Ön is a gyerekeknek, hogy legyen hol, legyen kinek (játékban) „elmondaniuk” gondjaikat, amikor még nem késő! Azt is, amit nem lehet szavakban kifejezni – csak a játék világában.